Markföretag i Borås

Vi är ett väletablerat Mark & Anläggningsföretag som utför alla vanligt förekommande entreprenadarbeten. Borås Markteknik AB hjälper mestadels företag och privatkunder i Borås med omnejd. Välkommen att kontakta oss idag på 076-884 50 00.

Erfarenhet

Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation, servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder samt genom rekommendation. Inget jobb är för litet eller stort för oss. Goda referenser finns.

Mark & Anläggnings-tjänster:

  • Mark & Gräventreprenader
  • Schaktning och Tomtplanering
  • Dikesrensningar
  • Vatten & Avlopp
  • Dränering
  • Husgrunder
  • Vägarbeten
  • Kabelschakter
  • Stenmurar

Säkerhet Först

Borås Markteknik AB följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik. Bolaget innehar erforderliga entreprenad, ansvarsförsäkringar och har god ekonomi samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt.

Använd ROT-Avdraget

Som privatperson kan du nyttja ROT-avdraget en skattereduktion på hantverkstjänster i ditt hus eller bostadsrätt. Läs mer på Skatteverkets Hemsida för mer information.